• בוער מסחרי גדול בודד 04 כירה מאסיבית לבישול מהיר ולבישול 
  • וחימום לכלים בעלי נפח גדול.
  • מידות: 40x40 ס"מ