בטוח כשזה בפיקוח משרד התשתיות

הברז שלנו בסרטון בטיחות של מנהל הגז שפורסם בערוץ 2 - בטוח כשזה בפיקוח