ספיקה 1.5 / 3 / 4 / 12 ק"ג 
 מתאים ללחץ ביתי - כיריים, גריל גז .