לחץ שרות: 1 בר
לחץ רזרבי: 0.6 בר
כניסה: "1/4
יציאה: "5/16